מרכזיית Vega IP 400

שרת התקשורת VegaIP400 הוא פיתוח חדשני של משפחת מוצרי VegaIP .

נוסף לכוח העיבוד המורחב של היחידה היא כוללת יתירות (Redundancy) בשני תחומים קריטיים :

  • ספק כוח כפול
  • כונן זיכרון קשיח כפול (Raid)

היתירות ביחידה נועדה לאפשר המשך עבודה רציף של המערכת גם בתנאים של כשל של חלק ממרכיביה.

vegaip400-angled_vegaip