וויזקום השלימה לאחרונה התקנת מערכת תקשורת מקיפה הכוללת מגוון יישומים עבור מועצה אזורית יואב