הקלטת שיחות

הקלטת שיחות

מערכת VEGA IP כוללת פתרון מיוחד של הקלטת שיחות, המאפשרת למשתמש הקלטה בזמן המתאים לו. המערכת מעוצבת ומותאמת לכמה וכמה אפשרויות קונפיגורציה, כגון (Voice over IP and TDM (Trunk lines and blended environments. למעשה, הארגון שלך מקבל פתרון מותאם לצרכיו, שיכול לגדול ולהתפתח בהתאם לצרכים אלה. מערכת הקלטת השיחות גמישה ואמינה, ובכך עומדת בכל הסטנדרטים להקלטת שיחות:

  • בקרת איכות על הקלטת השיחות
  • מנהל תאגידי וניהול סיכונים
  • אופן ניהול שיחה ותרבות דיבור
  • הדרכה ואימון עובדים

כמובן שניתן לקבוע מה יוקלט ומה לא. לדוגמא, ניתן לחסום גישה להקלטה של שיחות המכילות מידע רגיש או סודי.