אור-נים מדיקל

לכבוד: וויזקום תקשורת

הנדון: מכתב המלצהלוגו אורנים

התקשורת באור-נים מדיקל הינה מרכיב חשוב ומשמעותי לעבודה היומיומית. לכן, בחירתנו בוויזקום כספק התקשורת נעשתה בקפידה ואנו מרוצים מאוד מבחירה זו.

אנו מקבלים שירות איכותי ומקצועי וכך מסירים דאגה בנושא ונהנים משקט וזרימה של התקשורת באופן שוטף.

בברכה,

אלי קוצרו

סמנכ"ל כספים

אור-נים מדיקל בע"מ